LESS

Lunds Extremsportarsällskap grundades av ett par glada vänner som visade sig ha en förkärlek för individualidrott i extrem benämning. De glada nyfunna vännerna utnyttjade varandras kunskaper och materiella resurser för att själva få möjlighet att prova på och utvecklas inom flertal såkallade extremsporter. De glada vännerna blev så pass mycket gladare och denna glädje spreds likt syfilis i Lund till alla i dess närområde. Snart hade Lunds Extremsportarsällskaps medlemsbas växt sig större och fick därmed än mer erfarenheter och ännu fler materiella resurser att dela med sig av.

Idag har vi tillräckligt med medlemmar för att göra resor av större slag, arrangemang av den finast sort och framförallt sprida den extremsportarglädjen som flödar genom hela Lunds Extremsportarsällskap.

LESS is more!

Har du några frågor? Kontakta oss!